หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
 
พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย(หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก)
   จำนวนภาพ : 6  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1743  ท่าน


 
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
   จำนวนภาพ : 1  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1174  ท่าน


 
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
   จำนวนภาพ : 2  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 558  ท่าน


 
  (1)     2