หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 616 


เทศบาลตำบลวังม่วงจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาล [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 254 


เทศบาลตำบลวังม่วงร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมร [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 279 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมพนักงานในองค์กรในการให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการให้ได้รับความประทับใจ
 
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและการมีส่วนร่วมของสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง