หน้าแรก

pic-97
ยินดีต้อนรับ
เทศบาลตำบลวังม่วง
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220

โทรศัพท์ 036-359412

pic-97
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลวังม่วง ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA ด้วยคะแนน 99.29
รับรางวัลวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
pic-97
วังม่วงเศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์
previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลวังม่วง


วังม่วง เมืองเศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล


ข้อมูลทั่วไป

จำนวนประชากร (คน)

ประชากรชาย (คน)

ประชากรหญิง (คน)

หลังคาเรือน (หลัง)

พื้นที่ (ตร.กม.)

ข่าวอัพเดท >>
20/01/2566 กำหนดราคากลางพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2566
11/01/2566 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
11/12/2565 แผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565
21/10/2565 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยมะค่างาม 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/10/2565)
06/10/2565 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเทศบาล 19 เทศบาลตำบลวังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/10/2565)
01/09/2565 ประกาศ เรื่อง ขอใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 20
11/08/2565 ประกาศ เรื่อง ขอใช้ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขาชนิดกึ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลขชนบท สบ 4005 (สายวังม่วง-ซับสนุ่น) ฯ
27/06/2565 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
21/06/2565 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
17/03/2565 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
07/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบบวังม่วง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังม่วง
11/01/2565 ประกาศเทศบาลตำบบวังม่วง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
06/09/2564 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ฯพนักงานจ้าง

<<ประกาศทั้งหมด >>

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์กร
สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ช่องทางติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
พบเห็นการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ : 036-359412
e-mail : tassabanw@gmail.com
ติดต่อเรา