การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา ซอยเทศบาล 14-16 ชุมชนวังม่วงสามัคคี หมู่ 9 ตำบลคำพราน ) ด้วยวิธีเจาะจง (29/09/2565)

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทางเข้าประปาหมู่ที่ 4 (ซอยอิงชล) ด้วยวิธีเจาะจง (21/09/2565)

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่งสว่างพร้อมขา ชิกกิ่งเดียว ทางหลวงชนบทหมายเลข สบ.4005 (สายวังม่วง-ซับสนุน)และทางหลวงชนบทหมายเลข 2089 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 48 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/09/2565)

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเก้าเก้าแก่ประสิทธิ์ ด้วยวิธีเจาะจง (09/09/2565)

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 20 ด้วยวิธีเจาะจง (09/09/2565)

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม) ด้วยวิธีเจาะจง (04/08/2565)

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ซอยเทศบาล 3 ชุมชนวัดภิบาล โดยวิธีเจาะจง (27/06/2565)

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมเรียงหินป้องกันตลิ่ง บริเวณสถานีสูบจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลวังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/05/2565)

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะกลางถนน ทางหลวงเลข 3017 พร้อมตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดกิ่งคู่ จำนวน 10 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/04/2565)

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทท์ติกคอนกรีต พร้อมว่างท่อระบายน้ำและทางเท้า สายวังม่วง-พัฒนานิคม ทวงหลวงหมายเลข 3017 บริเวณสี่แยก ปตท.วังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/03/2565)

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/07/2564)

ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ไฤเรน ไฟแว๊บ พร้อมลำโพงและวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ขนาด 10 วัตต์ พร้อมไมโครโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/01/2564)

ติดต่อเรา