การประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา หัวข้อ No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดการประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา