กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง ป้องกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง ป้องกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยทำ ความสะอาดบริเวณรอบนอกของอาคารศูนย์เด็กเล็ก ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดของเล่น บริเวณสนามเด็กเล่น นอกเหนือจากนั้นแล้วภายในอาคารศูนย์เด็กเล็ก ก็ได้ปัดกวาดทำความสะอาดจัดให้เป็นระเบียบ พร้อมทั้ง พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ตลอดจนเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กได้

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา