การประชุม ข้าราชการ พนักงาน เพื่อสรุปรายงานสถานะงบประมานประจำเดือนของเทศบาลตำบลวังม่วง ให้พนักงานรับทราบข้อมูล และแนวทางดำเนินการต่อไป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลวังม่วง โดย นายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง นายสมชาติ หมวกเหล็ก สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง และนายธนวัชร แม้นพยัคฆ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดการประชุม ข้าราชการ พนักงาน เพื่อสรุปรายงานสถานะงบประมานประจำเดือนของเทศบาลตำบลวังม่วง ให้พนักงานรับทราบข้อมูล และแนวทางดำเนินการต่อไป

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา