กองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเทศบาลตำบลวังม่วง

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ ตัดต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเทศบาลตำบลวังม่วง

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา